Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://fotoverreijt.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Gepubliceerd: 27-05-2018

Privacybeleid Foto Verreijt

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Foto Verreijt. omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op de door Foto Verreijt aangeboden dienstverlening en de daarbij behorende websites zoals www.fotoverreijt.nl en www.fotokeuze.nl. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. U wordt aangeraden om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Foto Verreijt is statutair gevestigd te Nijmegen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 09154495 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Voor vragen over het privacybeleid is Foto Verreijt bereikbaar op werkdagen vanaf 08:30 uur tot 16:30 uur op telefoonnummer 024-3452383. Ook kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website of per email info@fotoverreijt.nl. Indien u graag anoniem iets wilt melden, dan kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen.

Verwerken van persoonsgegevens

Foto Verreijt als verwerker

Foto Verreijt maakt foto’s in opdracht van haar opdrachtgevers. De opdrachtgevers bestaan uit onder meer scholen, bedrijven en consumenten. Vervolgens kunnen de gemaakte foto’s door Foto Verreijt online ter beschikking worden gesteld aan bijvoorbeeld de ouders van schoolgaande kinderen of werknemers van de betreffende bedrijven. De foto’s blijven 12 maanden beschikbaar. Al deze activiteiten voert Foto Verreijt uit in opdracht van de opdrachtgevers. Foto Verreijt wordt daarom voor deze activiteiten aangemerkt als ’verwerker’ als bedoeld in de privacywetgeving.

Foto Verreijt als verwerkingsverantwoordelijke

Zoals aangegeven worden foto’s online beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld ouders van schoolgaande kinderen en werknemers van een bepaald bedrijf. Voor die personen is het mogelijk om alleen de voor hen relevante foto’s te bestellen d.m.v. door Foto Verreijt verstrekte persoonlijke inloggegevens. Als men dat wil, wordt door het plaatsen van een bestelling een overeenkomst met Foto Verreijt aangegaan. Bij het aangaan en uitvoeren van die overeenkomst worden persoonsgegevens door Foto Verreijt verwerkt. Dit zodat de betreffende foto’s uiteindelijk bezorgd kunnen worden bij de personen die de foto’s besteld hebben. Het gaat hier om een gegevensverwerking van de gewenste foto’s, de NAW-gegevens en het e-mailadres van de personen die de foto’s bestellen. Deze gegevens mag Foto Verreijt verwerken omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is verplicht. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd. 

Technisch is het mogelijk dat de betreffende foto’s op verzoek van de betreffende personen dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger kunnen worden verwijderd van de websites van Foto Verreijt.

Als gevolg van de fiscale bewaarplicht, moet Foto Verreijt haar administratieve gegevens zeven jaar te bewaren. Het is mogelijk dat op basis van deze bewaarplicht Foto Verreijt persoonsgegevens moet bewaren. In dit geval is de verwerking noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer informatie over de fiscale bewaarplicht (en de gegevens die op basis daarvan bewaard moeten worden), vindt u op de website van de Belastingdienst.

De NAW-gegevens en het e-mailadres van personen die een bestelling plaatsen worden opgeslagen in het relatiebeheersysteem van Foto Verreijt. Deze persoonsgegevens worden daarin opgeslagen zodat Foto Verreijt bestaande klanten kan informeren over vergelijkbare producten en diensten. Dit is op basis van Algemene Verordening Gegevensbescherming in samenhang met artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet. Hiervoor hoeft geen toestemming gevraagd te worden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Foto Verreijt. Dit belang bestaat concreet uit een gerechtvaardigd commercieel belang van Foto Verreijt bij het onderhouden van rechtstreekse contacten met klanten.  Bij de bestelling wordt ook de mogelijkheid geboden om aan te geven dat het ontvangen van uitingen over vergelijkbare producten of diensten niet gewenst is. Bij elke uiting wordt een afmeldmogelijkheid geboden.

Op de websites van Foto Verreijt is een contactformulier beschikbaar. Als het contactformulier ingevuld en verzonden wordt, dan worden persoonsgegevens verwerkt zodat Foto Verreijt de vraag, klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Ook kan dan op verzoek informatie worden toegezonden. Het verstrekken van de persoonsgegevens is verplicht, omdat anders de communicatie niet afgehandeld kan worden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Foto Verreijt. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Foto Verreijt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen.

Bewaartermijn

In dit privacybeleid is aangegeven wat de bewaartermijn van persoonsgegevens is.

Foto’s bewaart Foto Verreijt 12 maanden in opdracht van de opdrachtgever vanaf datum van eerste plaatsing op de website. Daarnaast worden de foto’s zonder direct herleidbaar te zijn naar de afgebeelde personen geanonimiseerd bewaard op onze beveiligde, niet door derden van buitenaf benaderbare, opslagmiddelen.

Bestelinformatie bewaart Foto Verreijt 7 jaar in haar administratie op basis van de geldende fiscale verplichtingen. 

Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart Foto Verreijt de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Beveiliging

Foto Verreijt heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo zijn de websites van Foto Verreijt onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verder werkt Foto Verreijt uitsluitend met fotografen die een VOG verklaring hebben overgelegd.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Foto Verreijt worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en subverwerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat onze website host, de leverancier van schoolpassen en het bedrijf dat bestellingen verwerkt om deze te kunnen bezorgen. De verwerkers en subverwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Foto Verreijt en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden (met uitzondering van de hierboven genoemde verwerkers en subverwerkers) niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Om dit te waarborgen zijn met deze bedrijven verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (hierna: ”AVG”) heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om Foto Verreijt te verzoeken om inzage (art. 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van je persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om Foto Verreijt te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.  Foto Verreijt wenst te benadrukken dat zij privacy hoog in het vaandel heeft staan. Zij gaat aldus – binnen hetgeen wettelijk is toegestaan – zo flexibel mogelijk om met alle rechten van betrokkenen.

Indien u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.